Verslag Zitting 2020

de Zagewetters

Mèrsele

Vastelaovesveriëniging

 

Verslag van de kermenaajvisiet beej de ZagewettersOp vreejdag 17 janewari en zaoterdag 18 janewari han we wèr ôs zittingsaovenden ien ’t Vèrkeshuus. Beide aovenden wiere geopend dur Vorst Ruud den ’t programma vur de urste kier àn mekaar moog praote às Vorst van de Zagewetters. Ôk dit jaor wèr was de kemmissie zitting dur ien geslaagd um ’n schôn programma op de buhne te brenge. Beide aovenden was ’t àn de mini-dansgarde um hunne dans te laote zien op ’t podium. 8 van die megjes die mit vuul schik daor efkus liette zien waor ze al die tied vur geoefend han. Nao ’t optreeje van de zaoterdag kreege zillie às bedankje hiervur un schon onderscheiding van Prins Wim d’n 2de aoverhandigd. De winnaars van de playbackshow, Lenna Petersen en Ilse Kessels dun ’t nummer “Here with Me” van Marshmellow en krège hiervur ôk van Prins Wim d’n 2de un moje medaille às andenke. Vervolgens kwaam de jeugd-dansgarde op ’t podium um te laotte zien dat zillie ôk flink geoefend han en gave ze unne schônne dans weg. Vorst Ruud bedankte zillie hiervur en ôk dees megjes krège un schôn andenke van Prins Wim d’n 2de. De trainsters Sanne en Anita krège nog un applaus van de zaal vur de tied die zillie mit de mini’s en de jeugd getraind han. Op de vreejdag was dur nog un optreeje van de “Groenploeg”. ’T Duo Mischa en Carlo uut Leune die op hun manier liette zien hoe ’t dur beej un groenploeg aoverdag an toe gut. Op de zaoterdag han we daorvur ien de plats ’t duo GoedZat uut ’t Veule. Zillie liette de meense moj mit zingen mit un 6 tal liedjes en dur wier goed mit gezongen en de sfeer zaat dur goed ien. Ôs solodanseres Imke Versteegen moog nètuurlijk ôk dit jaor nie ontbrèke op de zitting. Imke stond nao bijna un jaor uut de running te zien gewist toch op ’t podium en liet zien dat ze unne echte durzetter is. Ze was wèr pas an ’t trainne en stond dur wèr gewoon. Super Imke. Vervolgens wier de buutton op ’t podium gezet en was ’t de beurt àn Koen van Soest às de “werkkwiet Piet". Heej was zien baan beej Sinterklaos kwiet gerakt umdat heej iënne kier de boët haaj gemist en vertelde aover wat heej zaoal mit Sinterklaos haaj mitgemakt. Ôk vur Koen was dur un medaille van Prins Wim d’n 2de às andeke van dizze aovend. De kèls van de APK neudigde  iederiën die anwezig was uut ien hun literèrcafé. ’T Ald Prinse Kefé. Op ’t podium wierre 9 meense op unne stoel gezet en die krège allemaol un rol ien ’t verhaal. Sommige ware pèrd, andere ‘n wiel van de koets, iemand de koetsier en dur was unne koning en un koningin. De bedoeling was dat gu goed luusterde naor wat dur verteld wier en lette efkus nie op dat krède un borreltje hiervur. Dit hèd hiel wat hilarische momenten opgeleverd en sommige zien tiejens ’t verhaal vervangen uut vurzurg. Schôn dat gu mit meense ien de zaal toch un komisch stuk kunt make. De Neefjes ware dit jaor às bouwvakkers gekomme en probierde um volgens un bouwtekening ’t iën en anders op te mète. ’T Plàtse van un trap was al un klus opzich. Nao wat gestuntel beslote ze dat ’t tied was vur de schaft en Vorst Ruud gaaf àn dat ’t tied was vur de pauze en dat de hofdames rond kwame mit un sneej krentemik mit kermenaaj. Nao de pauze ware de Neefjes ôk klaor mit schafte en ginge ze wèr un poging doen um hun klusje te klare en dat leverde wèr hiel wat hilarische momenten op. Vorst Ruud bedankte ôk Lambert en Pim wèr vur hun optreeje en toen wier ’t podium klaor gemakt vur Bas en Joris van “Praot van de Straot”. Zillie han wèr wat moje verhalen ien mekaar gezet en braochte dat op hun manier wèr op ’t podium mit wat schônne beelden dur beej. Dit jaor was Rob dur nie beej, druk mit zien huuske opknappen, mar volgend jaor staon ze dur wèr mit z’n driën zei bas. Moj dat al die uren vurbereiding dan op zaon aovenden zien vruchten afwerken. As latste sloten we beide aovenden af mit Peter van der Maas ien de buutton. Heej was archeoloog en vertelde aover wat heej haaj gevonde ien zienne tuin toen heej un gat haaj gegrave van 1.80 mèter diep. Namelijk ’n boerderij van 36 beej 9 mèter mit un riette kap van 860 jaor vur Christus. Un moj verhaal waormit heej de lachers zeker op zien hand haaj. ’N medaille hiervur van Prins Wim d’n 2de  was dan ôk zeer verdiend. Vorst Ruud sloot de beide aovenden af mit ’t artiestengala en liet alle artiesten die dur nog ware op ’t podium komme en bedankte iederiën den dur vur haaj gezurgd dat we wèr terug kunne kieke op twiëje schôn zittingsaovenden. De meense ien de zaal die ’t kartje gekocht han daor doen de artiesten ’t vur dus meense hartstikke bedankt dat gillie dur ziet gewist en gèr tot unne volgende kier.

Vv de Zagewetters.

 

© De Zagewetters 2015 - 2020                                                                               Contact met Webmaster