Verslag prinsenbal 2020

de Zagewetters

Mèrsele

Vastelaovesveriëniging

  Verslag Prinsenbal van de Zagewetters 2020Op zaoterdag 5 jannewarie was ’t Prinsenbal beej de Zagewetters. Um 21:11 uur naodat Vorst Ruud iederiën haaj welkom gehiette wier dur urst afscheid genome van Prins Jelle d’n 1ste , Prinses Fieke, Nar Paul en Narrin Anne. Prins Jelle kreeg nog iëne kier de microfoon en bedankte iederiën vur unne geweldige Vastelaovend den zillie han gehad. Naodat heej zien foto ien de Iere-gallerei haaj opgehangen wier heej aovergedrage an de APK. Dèke Rob haaj wat opdachten vur Jelle en Paul bedaocht ’t afgeloëpe jaor en die mosse zillie nog efkus voltooien. Jelle en Paul mosse 2 liedjes make en zingen vur de anwezige. Zillie han hiervur un delegatie van ’t Venroj’s Mannekoer iengeschakeld en zoë ware ze toch mar moj geslaagd vur die opdracht. Naodat dees opdrachten volbracht ware vertrok Dèke Rob same mit de rest van de APK richting de Tommes waor Jelle dan echt tot lid van de APK gemakt wier. Ien de tussen tied wier dur ien ’t Vèrkeshuus al volop gespeculierd wie de neeje Prins van de Zagewetters zuuj wurre. Um 22:19 uur was ’t dan eindelijk zowiet en begos Vorst Ruud nao ’t installieren van twieje neeje raodsleej namelijk Christiaan Rijbroek en Joris Peeters an ’t uutkomen van de neeje Prins. Vanuut de zonnezaal kwame dur 5 zendelingen de zaal binnen geloëpen. Zille han allemaol un kèrske vast en liepe samen richting ’t podium. Vorst Ruud haaj vur dees 5 zendelingen un paar belangrieke vraoge en uuteindelijk bleek iën van die zendelingen de neeje Nar te zien. Vur 2020 mug Niels Versteegen as Nar van de Zagewetters vuurop gaon. Toen wier ’t spannend want wie wurt de neeje Prins dan? Vorst Ruud ging verder mit de aovergebleve zendelingen en dees beantwoorde de vraoge die ze gesteld wierre. Uuteindelijk bleek dat toch gèn van dees zendelingen de neeje Prins was en kwaam dan vanuut de zaal de neeje Prins naorbaove. As 63ste Prins van de Zagewetters wier uutgeroepe Prins Wim d’n 2de (van Tilburg) en Prinses Anouk. Vorst Ruud zurgde vervolgens dat zillie allemaol hun beejbehurende attributen krege en toen moog Prins Wim d’n 2de as urste taak de Proklemasie vurleze. Hiernao kreeg Prins Wim d’n 2de de microfoon en moog heej iederiën toesprèke en moog heej uut alle geraoje briefkes van ’t Prinsraoje unne gelukkige winnaar trekken. Nao dit alles gedaon te hebbe was ’t dan toch echt tied um te gaon fiëste en kos iederiën ’t neeje trio felicitieren. De DJ’s van den aovend han ’t iëne nao ’t andere liedje klaorstaon en same mit alle anwezige was ’t wèr iën groët fiëst en was ’t begin van ’t neeje seizoen wèr gemakt. ’T Beloofd wèr unne schônne Vastelaovend te wurre mit dit trio dus duud lekker mit ze mit en dan zien we owlie zeker wèr de kommende tied.

 

Bestuur vv “de Zagewetters”

© De Zagewetters 2015 - 2020                                                                               Contact met Webmaster