Verslag receptie knorrebal 2020

de Zagewetters

Mèrsele

Vastelaovesveriëniging

Zagewetters en Zagewetterinnekes.


 

Afgeloeëpe zaoterdag stond de resepsie van Prins Wim II, Prinses Anouk en Nar Niels op 't programma beej De Zagewetters. Ut was al metieën druk, ok umdat ôs vastelaovesdiner vlak van te vurre haaj plàtsgevonde ien de Zonnezaal.

Vorst Ruud opende de resepsie en neudigde as urste de Raod van 11 mit 't bestuur uut um Prins Wim te fillisitiere. Ut wier un drukke resepsie want dornao kwame nog de pete-kiender, de JO-7 voetballers, d'n Dörpsraod, de buurt van de Coppelenberg, de gehieële femilie van 't trio, bestuur SV Mèrsele, de vriendegroep van Prins Wim en Anouk, mar ok die van Nar Niels, de collega`s van Prins Wim, en ok de Karklingels uit Aostrum ware mit een groëte groep en die hàn alvest de korte bòks àn vur de zommercarnaval, 't thema van Knorrebal op den aovend. Dornao kwame ok nog de speulers van Mèrsele 3, de Piëlhanen uut de Landweert, de Klutetrappers uut de Vredepiël, en tussendur ware d'r veul Zagewetters die op persoonlijke titel kwame fillisitiere en deke Rob van de APK was de letste van de spraekers en optreejes van een moije en vural drukke resepsie dizzen aovend. Iederiën wier bedankt vur de komst en de moije stukskes die zôn resepsie toch make… Prins Wim, Prinses Anouk en Nar Niels hebbe genote van alles wat er geprissentiert en gegaeve wier dizzen aovend!

Het wier tied um te beginne àn ut Knorrebal en d'r moog wel wat beweging ien de zaal komme… dor haaj de Jeugdraod gèn moeite mit en d'r wier volop gehost en polonaise geloeëpe, en iederieën sloot àn… DJ Ruud en DJ Jaro liete iederieën mitdoen ien un bomvol Verkeshuus wor ut echt gezellig was… De pries vur ut moijst verklède van ut thema Zommercarnaval wier dur de jury toegekend àn: Loes Ewals, Bo Gielens en Loes Claessens die as Brasiliaanse megjes enne geweldig leuke aovend hàn. D'n twedde pries ging nor de Karklingels uut Aostrum, die ien pak en mit de korte bòks àn nor Mèrsele ware gekomme… de vlaai wier uutgedaeld àn iederieën den un stukske lustte…

Prins Wim, Prinses Anouk en Nar Niels kunne terugkieke op enne geweldig geslaagde aovend, same mit ut Jeugdtrio, de Jeugdraod, de Dansmarietjes en alle Vastelaoves-vierders die àn dit moije fieëst hebbe beejgedrage…

 

Vastelaovend same!

 

© De Zagewetters 2015 - 2020                                                                               Contact met Webmaster